Færder kommune frykter at strandsonen vil bli bygd ned bit for bit hvis terskelen for å gi dispensasjon fra kommunale planvedtak senkes. Også KS advarer regjeringen mot de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven.

Færder kommune frykter at strandsonen vil bli bygd ned bit for bit hvis terskelen for å gi dispensasjon fra kommunale planvedtak senkes. Også KS advarer regjeringen mot de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

KS sier nei til lovforslag som skulle gi økt selvstyre

Å styrke kommunenes adgang til å gi dispensasjoner kan svekke lokaldemokratiet, mener KS. Færder frykter for strandsonen.

«Økt handlingsrom er i seg selv positivt, men kan i dette tilfellet også svekke betydningen av lokalpolitiske planvedtak», skriver KS i en høringsuttalelse om forslag til endringer i plan- og bygningsloven.

Organisasjonen peker på at lokalpolitiske planvedtak er fattet etter bredere og mer helhetlige og inkluderende prosesser enn hva som er tilfellet i en enkelt dispensasjonssak.