Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand reagerer kraftig på regjeringens beslutning.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand reagerer kraftig på regjeringens beslutning.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kristiansand-ordføreren tordner mot egen regjering etter skilsmisseoverkjøring

Regjeringen overstyrer bystyret i Kristiansand og gir kommunene Søgne og Songdalen folkeavstemninger om skilsmisse. Kristiansand Ap reagerer kraftig.

2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune, men motstanden har vært stor – spesielt i Søgne, skriver NRK.

1. desember i fjor vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen med en oppløsing av den sammenslåtte storkommunen. Vedtaket i bystyret ble gjort med 39 mot 32 stemmer

Nå ser det imidlertid ut til at Søgne og Songdalen får viljen sin etter at regjeringen har valgt å overstyre bystyret. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til Dagbladet tirsdag at det legges opp til folkeavstemning i Søgne.

– Tillitsbrudd

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand er sjokkert og kaller beslutningen et stort tillitsbrudd.

– Jeg reagerer med stor frustrasjon og uro over konsekvensene av dette. Jeg er skuffet og sint over at de kan bruke Kristiansand som brikke i et politisk spill, og vi oppfatter dette som et stort tillitsbrudd, sier han til NTB.

Vedum trakk under valgkampen i fjor fram Søgne som et eksempel på tvangssammenslåtte kommuner som kunne løsrive seg så fort Senterpartiet kom til makta. Forutsetningen var at det er flertall for reversering i bystyret.

Det ble Arbeiderpartiet ikke med på, og det ble dermed ikke et punkt i regjeringsplattformen.

– Må møtes med forståelse og dialog

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng sier i en skriftlig kommentar til NTB at hun forstår at «det blir reaksjoner i en sak der det er stor uenighet og mye engasjement».

Hun lover at konsekvensene av en mulig deling skal kartleggs.

– Regjeringen vil nå kartlegge og synliggjøre konsekvensene av en eventuell deling og gi innbyggerne mulighet til å si sin mening. Derfor tar vi initiativet til en utredning, og vi skal legge til rette for en prosess med god dialog med kommunen og kommunens ansatte, sier Stenseng.

Kritiserer egne partitopper

– Denne prosessen har vært kjørt uten at lokalpartiet har vært involvert, og vi oppfatter det som et brudd på Hurdalsplattformen. Senterpartiet har tvunget dette igjennom, og det har ledelsen i Arbeiderpartiet valgt å gi etter for, sier Skisland til NTB.

– Vi kommer til å bruke våre kontakter inn mot KS, men dette synes å være ferdigforhandlet hos regjeringen, tilføyer han.

– Vil lytte

Kommunal- og distriktsdepartementet bekrefter at det startes en prosess for å utrede oppdeling av nye Kristiansand kommune.

– Motstanden mot tvangssammenslåingen var stor blant folk i Søgne og Songdalen, og innbyggerinitiativ og undersøkelser viser at motstanden fortsatt er stor. Det vil vi lytte til, og vi starter nå prosessen gjennom å gi dette oppdraget til statsforvalteren, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Folkeavstemninger skal gjennomføres i forbindelse med kommunevalget i 2023.

– Dersom over halvparten stemmer for deling i henholdsvis Søgne og Songdalen, vil regjeringen lytte til det, sier Gjelsvik.

(©NTB)