Kontrollutvalgsleder Berit Land (Ap) mener det er viktig å undersøke det omstridte salget av hensyn til innbyggernes tillit til politikerne. Foto: Arne Hauge

Gransker ordførerens kjøp av kommunalt bygg

Kontrollutvalget i Loppa har vedtatt å undersøke omstendighetene rundt salget av et helsehus kommunen eide, til et firma eid av ordføreren og hans kone.

Undersøkelsen skal svare på om ordfører Steinar Halvorsen (H) var habil da salget ble politisk behandlet, om det var forsvarlig utredet, og om det ble gjennomført i tråd med lover og regler.

To av de tre medlemmene i kontrollutvalget var til stede da saken ble behandlet, og med dobbeltstemmen til lederen – Berit Land (Ap) – ble det vedtatt å følge sekretariatets anbefaling om å undersøke saken. Det andre KU-medlemmet, Thorbjørn Johnsen (H), gikk inn for en forvaltningsrevisjon av flere kommunale salg.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.