Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Golf-slag mellom kommune og fylke

Asker kommune er i strid med Akershus fylkeskommune om retten til å anlegge golfbane. Planutvalget i kommunen sier ja, fylkesutvalget nei.

Det politiske flertallet i planutvalget i Asker gikk inn for å anlegge golfbane på Konglungen, en fruktbar halvøy i Indre Oslofjord. Fylkesmannen kom med en innsigelse til denne delen av kommuneplanen, som fylkesutvalget i Akershus støtter. I Asker er det Høyre og Frp som vil ha golfbane. I fylkesutvalget har deres politiske motstandere motsatt standpunkt.


Overstyring?
- Kommuneplanen er ennå ikke politisk behandlet i kommunestyre og formannskap. Det er ikke uvanlig at det er flere syn på en kommuneplan, sier ordfører Morten Strand (H) til Kommunal Rapport.
Strand vil ikke forskuttere kommunens avgjørelse. Men generelt setter han ikke pris på fylkeskommunen som opptrer som en slags overkommune. Helst ville han fjernet hele dette forvaltningsleddet.
KS-leder Halvdan Skard mener Asker bør står på sitt, hvis kommunen mener den har rett.
- Generelt synes jeg at kommuner gir seg altfor lett etter innsigelser fra fylkesmannen, sier han.
Skard understreker at fylkeskommunen har en plikt til å avveie kommuneplanen mot fylkesplanen og foreta en helhetsvurdering.
- Jeg vil heller snakke med mine partikolleger i fylkestinget om en plansak enn med staten ved fylkesmannen, sier han.


Skjerpede fronter
Området som eieren ønsker å legge ut til 18-hulls golfbane ligger naturskjønt til. Eieren mener eiendommen blir dårlig økonomi for ham dersom han ikke får anlegge golfbanen. Det er grunneierens ønske, samt økende antall golfere, som har fått gjennomslag hos det politiske flertallet i Asker.
Golfbanen skal legges på dyrkbar jord som sies å være blant den mest fruktbare landbruksjorden i Norge. Det har vært stor motstand mot golfplanene lokalt, blant annet fordi folk frykter at en golfbane vil hindre allmennhetens ferdsel i området. 10 prosent av Askers befolkning har skrevet under på oppropet mot golfbane.
Dette er ikke første gang noen foreslår å anlegge golfbane på Konglungen. Sist ble planene stanset på grunn av stor folkelig motstand. På grunn av motstanden foreslo også rådmannen å ta golfbanen og boliger i området ut av kommuneplanen.
Saken har skjerpet de politiske frontene lokalt. Høyre og Frp har gått inn for golfbane, mens de øvrige partiene har vært imot. Både Ap og Askers Grønne Venner vil trolig bruke motstanden mot golfplanene for alt den er verd i neste års kommunevalgkamp.


Fylkespolitikernes plikt
Fylkespolitiker Jan Vevatne (V) fra Asker avviser at det lå noen form for politisk revansj i fylkesutvalgets vedtak.
- Konglungen har stor verdi som en urørt plett man kan hvile øyet på. Det er et av de siste rekreasjonsområdene av denne typen i Indre Oslofjord. Derfor fremmet jeg et vedtak der vi skal vurdere å gjøre om hele Konglungen til landskapsvernområde. Da slipper vi diskusjonen om golfbane annethvert år framover, sier Vevatne til Kommunal Rapport.
Han føler ikke at fylkeskommunen har overstyrt kommunens avgjørelse i denne saken.
- Det nytter ikke å flagge det lokale selvstyret i denne saken. Jeg er også en demokratisk valgt politiker, i fylket. Vi må løfte blikket over kommunegrenser. Vår oppgave er å se regionen som helhet, sier Vevatne.

Skrevet av: Siri Baastad