Fem av 13 fastlegehjemler i Hammerfest står ledige. Nye krav til legevakt vil gjøre det enda vanskeligere å rekruttere fastleger, tror virksomhetsleder for legetjenesten i Hammerfest, Jonas Zahl. Han etterlyste akutte tiltak under den nasjonale helsekonferansen i Oslo i forrige uke. Foto: Magnus K. Bjørke

Frykter økt fastlegeflukt

Ny forskrift for akuttmedisin vil øke flukten av fastleger fra distriktene, frykter små og store distriktskommuner, KS og Legeforeningen.

Det er særlig de nye kompetansekravene til legevaktene, som møter motstand i høringen, som ble avsluttet 8. januar.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å skjerpe kompetansekravene til legevaktene, slik at den til enhver tid skal ha minst en lege med spesialisering i allmennmedisin. Hvis legen på vakt ikke oppfyller dette kravet, må denne ha en bakvakt med slik kompetanse. Bakvakten må kunne rykke ut ved behov. Det er ikke lenger nok å være tilgjengelig for å gi råd over telefon.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.