Slik ser de to fylkesvåpnene ut i dag. Troms' fylkesvåpen til venstre og Finnmarks til høyre. Skisse: Finnmark fylkeskommune

Finnmark fylkesting nekter å lage nytt fylkesvåpen

Mener det er uhensiktsmessig å bruke masse menneskelige og økonomiske ressurser til å endre på de to eksisterende fylkesvåpnene.

Finnmark og Troms skal slås sammen fra 1. januar neste år. I den forbindelse er det en forskrift om at det skal være et nytt fylkesvåpen.

Det ble derfor lyste ut åpen konkurranse for alle innbyggere, og hvor alle skoler i Troms og Finnmark ble kontaktet og spesielt invitert til å delta. Det ble også sendt ut invitasjon til åtte utvalgte profesjonelle designbyrå om deltakelse i konkurransen. Det kom inn over 500 forslag.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.