Svein Birger Ørsnes representerer Rødt i Hamar kommunestyre. Partiet har ambisjoner om øke antall kommunestyrepolitikere i Hedmark ved valget neste år.

Svein Birger Ørsnes representerer Rødt i Hamar kommunestyre. Partiet har ambisjoner om øke antall kommunestyrepolitikere i Hedmark ved valget neste år.

Foto: Ihne Pedersen

Etterlyser mer politisk debatt

Rødt-politiker på Hamar, Svein Birger Ørsnes, synes det er rart at så mange politikere tar administrasjonens forslag til etterretning uten nærmere diskusjon.

Svein Birger Ørsnes (62)

Neste år er det kommunevalg. Kommunal Rapport vil fram mot valget intervjue kandidater til valget, men også de som takker for seg.

  • Lokalpolitiker for Rødt på Hamar og medlem av kontrollutvalget i Innlandet fylkeskommune.
  • Viktigste sak: Bekjempe barnefattigdom.

– Du har vært profilert Rødt-politiker i Hamar den siste perioden. Hvorfor engasjerer du deg?