Mæland gir «et veldig tydelig nei» til å kompensere kommunene

Politikk. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt løfter om å kompensere merkostnader kommunene får på grunn av endringer i AAP-ordningen. Kommunalministeren sier noe helt annet.
Sier nei: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) uttalte i Stortinget at hun ikke har hørt noe fra KS i forbindelse med regelendringene i AAP. Dette forstår KS-leder Gunn Marit Helgesen lite av. Foto: Terje Pedersen NTB/Scanpix

– Når det gjelder spørsmål knyttet til pensjon og uførhet, så overlater jeg det til arbeidsministeren å svare på. Men, det er ikke slik at vi endrer budsjettene midt i året, vi har ikke noe grunnlag for å gjøre det. Dette håndteres godt av kommunene, og er kommunes ansvar i den grad det kommer flere inn på sosialhjelp, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i spørretimen på Stortinget i forrige uke.

Spørsmålet fra Karin Andersen (SV) var om ministeren hadde noen planer om å kompensere kommunene for kostnadene regelendringen for arbeidsavklaringspenger (AAP) har påført kommunene. Kommunal Rapport har tidligere skrevet at regjeringens skjerpede krav for å få arbeidsavklaringspenger (AAP) fører til at flere som tidligere mottok denne stønaden går over til sosialhjelp, noe som påfører kommunene nye kostnader. Kommunalministeren viste også til at hun ikke hatt hørt noe fra KS angående denne saken.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.