De minste er taperne i statsbudsjettet

Politikk. Over halvparten av kommunene får lavere vekst i frie inntekter neste år, enn det som er ventet å bli lønns- og prisvekst i sektoren. De minste er de største taperne. Sjekk hvordan din kommune vil komme ut neste år, ifølge Kommunaldepartementets anslag.
Vega er én av to kommuner som får lavere frie inntekter neste år, ifølge anslagene fra Kommunaldepartementet. I tillegg må kommunen ta høyde for lønns- og prisvekst på 2,8 prosent. Foto: Torhild Wika

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, mandag, legger regjeringen ifølge dens egne regnestykker opp til en vekst i de såkalt frie inntektene på 2,6 milliarder kroner neste år. Regjeringen ser da bort fra at det kommer økte skatteinntekter i år. 

I budsjettvedlegget Grønt hefte fra Kommunaldepartementet (KMD), viser departementet hvordan veksten i frie inntekter er ventet å bli fordelt mellom kommunene. Her framkommer det at veksten vil bli på 2,9 prosent – noe som er marginalt over forventet lønns- og prisvekst på 2,8 prosent. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.