20 fyllplasser i Troms må stenges

Fylkesmannen i Troms har bestemt at over 20 fyllplasser skal stenges. Bare fem nye skal erstatte disse. Nye krav til søppelplasser tvinger kommunene til å samarbeide om avfallspolitikken.

På landsbasis er det nå 250 kommunale fyllplasser. De nye kravene skulle gjelde fra januar i år, men flere kommuner har fått utsettelse.


For å få redusert mengden avfall som går til deponi og øke gjenvinningen, utreder nå en interdepartemental gruppe ledet av Miljøverdepartementet innføring av en sluttbehandlingsavgift. Hvor stor den vil bli og når den eventuelt skal innføres, blir opp til Stortinget.


Kommunene er på etterskudd med å oppfylle de nasjonale målene for avfallspolitikken. 1. januar i fjor skulle alle kommunene ha vedtatt avfallsplaner, men foreløpig har bare 60 prosent vedtatt slike planer. 25 prosent har foreløpige planer og 14 prosent har ikke kommet i gang, opplyser Kari Holden i Statens forurensningstilsyn (SFT).


- Flere av kommunene klager på at det er vanskelig å lage planer for avfallsbehandlingen fordi myndighetene kommer med nye krav og nye tekniske løsninger?


- Det er klart at kravene er blitt skjerpet, men kommunene plikter å sette seg inn i nye forskrifter og avtaler om gjenvinning. Likevel er det meste av avfallspolitikken kjent fra 1992, da stortingsmeldingen om den nye avfallspolitikken ble vedtatt, sier Holden.


Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.