Eldreministeren: – Vi lærer mye av forsøk

Pleie og omsorg. – Forsøket med statlig finansiering vil kunne heve kvaliteten på tjenestene til eldre også i andre kommuner enn forsøkskommune, sier eldreminister Åse Michaelsen (Frp). 
- For at kommunene skal kunne gi den omsorgen og de tjenestene våre eldre har behov for, må vi tørre å prøve ut nye måter å jobbe på og nye måter å finansiere tilbudene på, sier eldreminister Åse Michaelsen. Foto: Magnus K. Bjørke.

Men hun kan foreløpig ikke si hvorvidt ordningen kan bli gjennomført på landsbasis etter at forsøket avsluttes i 2022.

I en e-post via presseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet forklarer hun hvorfor regjeringen vil utvide og forlenge forsøket med statlig finansiert omsorg.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.