Å bidra til ny og mer inkluderende russefeiring er målet med at fylkeskommunene har fått i oppdrag å utvikle en nasjonal strategi og handlingsplan for markeringen.

Å bidra til ny og mer inkluderende russefeiring er målet med at fylkeskommunene har fått i oppdrag å utvikle en nasjonal strategi og handlingsplan for markeringen.

Foto: Lise Åserud / NTB

Støre: Russefeiringen ute av kontroll – flyttes senest i 2026

Regjeringen gjør en rekke grep med russetiden og vil innen to år flytte den til etter eksamen. I tillegg skal russebussene bli mye sikrere.

Til VG sier statsminister Jonas Gahr Støre at han unner ungdom feiring etter 13 års skolegang.

– Vi skal ha forståelse for det og glede oss med russen. Men russefeiringen har kommet ut av kontroll. Den er preget av ekskludering, gruppepress, kommersielle krefter og er belastende for mange unge. Slik skal vi ikke ha det, sier Støre.

Eget prosjekt i fylkeskommunene

I tillegg til flyttingen av russefeiringen har regjeringen gitt fylkeskommunene i oppdrag å utvikle en nasjonal strategi og handlingsplan som skal bidra til en ny og mer inkluderende russefeiring. Dette prosjektet går under navnet «Endret avgangsmarkering 2026». Dessuten varsles skjerpet tilsyn med den kommersielle russeindustrien.

Når det gjelder russebusser, har Samferdselsdepartementet bedt Vegvesenet å se på forbud mot bruk av sidevendte seter og ståplasser i russebusser under kjøring.

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Det gjelder selvsagt også for russen. Mange russebusser har en utforming og bruk som gjør passasjerene ekstra utsatt ved ulykker. Det vil vi gjøre noe med. Vi kan ikke vente til det skjer en alvorlig ulykke med personskade eller dødelig utfall, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

– Rullende festlokaler

Bakgrunnen for grepet er at busser med sidevendte seter er blant de mest populære russebussene, i tillegg til å være blant de eldste, opplyser departementet. Sidevendte seter kan være farlig i kollisjoner eller ved kraftig bremsing – og de er vanskelig å kombinere med setebelter.

Nygård understreker at busser med mange ståplasser er laget for bruk i kollektivtrafikken i tettbebygde strøk med lavere fartsgrenser.

– Russebusser fungerer ofte som rullende festlokaler og skiller seg dermed vesentlig fra den opprinnelige bruken, sier han.

Kontakter svensk kollega

Departementet ser at russebusser blir bygd om og godkjent blant annet i Sverige, med en utforming som man ikke godkjenner i Norge.

– Jeg vil ta kontakt med min svenske kollega for å se hvordan vi kan samarbeide for å unngå dette framover, sier samferdselsministeren.

Ifølge Nygård leier stadig flere russ inn utenlandsregistrerte busser med sjåfører. Fra 1. januar ble muligheten for dette begrenset. Nå er det kun tillatt for utenlandske busselskap å transportere passasjerer på norske veier i maksimalt 20 sammenhengende dager og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.

– Det er en økt risiko både ved utformingen av russebusser og måten de blir brukt på. Vi er bekymret for at skadeomfanget kan bli stort ved en ulykke. Derfor ønsker vi å jobbe forebyggende – slik vi gjør på alle områder i trafikksikkerhetsarbeidet, sier Jon-Ivar Nygård.