Sosiallærer Kari Nyman ved Wilds Minne skole i Kristiansand har fått opplæring i Mini-Risk-metoden. Nå leder hun kurs som hjelper «Ola» og foreldre til barn som sliter med angst.

Sosiallærer Kari Nyman ved Wilds Minne skole i Kristiansand har fått opplæring i Mini-Risk-metoden. Nå leder hun kurs som hjelper «Ola» og foreldre til barn som sliter med angst.

Foto: Kjell Inge Søreide

Skolen hjalp «Ola» med å takle angst

13-åringen fra Kristiansand nekter ikke lenger å gå på skolen etter at sosiallæreren tilbød ham angstkurset Mini-Risk. Nå skal ansatte på alle skolene i Kristiansand lære metoden.

KRISTIANSAND

– Jeg er redd for å si og gjøre noe feil, sier «Ola,» som vil være anonym.