Kommuner skal slippe å bruke ressurser på å kontrollere at private barnehager ikke jukser med offentlige tilskudd. Det skal et nasjonalt tilsyn gjøre, foreslår regjeringen. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Regjeringen vil kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager

Regjeringen foreslår flere tiltak som skal sikre at pengene som private barnehager får fra kommuner, kommer barna til gode.

En nedjustering av tilskuddet til pensjon i private barnehager er ett av forslagene til endringer i barnehageloven som regjeringen i dag sender på høring. 

FAKTA

140.000 barn går i private barnehager. Det er omtrent halvparten av barna som går i barnehage.

I 2017 dekket offentlige tilskudd 88 prosent av driftskostnadene i private barnehager, mens foreldrebetalingen dekket 16 prosent.

Det tilsvarer 20 milliarder kroner fra det offentlige, og 4 milliarder kroner fra foreldre.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.