En rapport fra Telemarksforsking viste i vår at private barnehager fikk nesten 1 milliard kroner mer til pensjonsutgifter i 2017 enn de trengte. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Massiv støtte til pensjonskutt for private barnehager

Alle kommunene som har sagt hva de mener om regjeringens forslag om å redusere pensjonstilskuddet til private barnehager, støtter forslaget. Frøya går lengst.

En nedjustering av tilskuddet til pensjon i private barnehager er ett av forslagene til endringer i barnehageloven som regjeringen sendte på høring i april med frist 26. juli.

FAKTA

Private ordinære barnehager har i gjennomsnitt har pensjonsutgifter som tilsvarer 7,7 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene.

25 prosent av de private ordinære barnehagene har pensjonsutgifter som tilsvarer mindre enn 5,3 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene.

6 prosent av de private ordinære barnehagene som har høyere pensjonsutgifter enn de får dekket gjennom pensjonspåslaget.

Kilde: Telemarksforsking

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.