De største private barnehageaktørene har økt markedsandelene sine fra 5 prosent i 2007 til 17 prosent i 2017. I 2017 fikk de private barnehagene over 20 milliarder kroner i kommunale tilskudd. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen BjørkeFoto: Magnus Knutsen Bjørke

KS frykter «frislipp» av private barnehager

Regjeringen bør ikke utvide plikten som kommuner har til å finansiere private barnehager. Det mener både KS og Utdanningsforbundet. 

Regjeringen sendte i april forslag om endringer i lovverket for i finansiering av private barnehager ut på høring. Høringsfristen går ut 26. juli, og en rekke instanser har svart på hva de mener om forslagene.

Her er forslaget som skal gjøre det enklere å få tilskudd til nye private barnehager:

«Kommunen skal gi tilskudd til godkjente private barnehager dersom det ikke får [negative eller vesentlige negative] konsekvenser.

Kommunen kan stille vilkår om at barnehagen skal være ideell for å få tilskudd etter første ledd.

Med ideell menes at barnehagen reinvesterer eventuelle overskudd i barnehagedriften eller samfunnsnyttige formål i tråd med barnehagens formål.

Kommunen skal behandle private barnehager som mottar tilskudd, likeverdig med kommunale barnehager.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om hva som menes med likeverdig behandling.»

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.