Regjeringen foreslår nullvekst for fylkene neste år. Det kan ungdom komme til å merke. Arkivfoto

Helgesen spår fullere klasser på videregående skoler

Både KS og Utdanningsforbundet mener at det vil bli vanskelig for fylkene å redusere tilbudet i videregående skole, for så å øke det igjen om noen år, slik regjeringen legger opp til.

– Det ikke klokt å legge ned tilbud hvis det øker igjen om få år. Alle skjønner at bevilgninger fra staten skal dekke utgifter, men når det gjelder strukturelle endringer, er det ikke bare å skifte fra det ene året til det andre, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

HOVEDPRIORITERINGER FOR SKOLE OG BARNEHAGE

250 millioner kroner til nye læremidler.

58,2 millioner kroner for å innføre inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1–2. trinn fra høsten 2020.

21 millioner kroner til gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov fra høsten 2020.

430 millioner kroner i 2020 til tiltak for å fremme kvaliteten og kompetansen i barnehagene.

400 millioner kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene grunngitt med spesielt satsing på tidlig innsats i skolen.

10,6 millioner kroner for å dekke heltidsplass i barnehage for 2- og 3-åringer i mottak og videreføre ordninga med gratis kjernetid for 1-åringer i mottak.

1.543millioner kroner til videreutdanning for lærere.

25 millioner kroner til utstyrsstipendordningen for elever i videregående skole.

Kilde: Statsbudsjettet 2020

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.