Ifølge Kunnskapsdepartementet brukte kommunene over 433 millioner kroner til redusert foreldrebetaling på grunn av lav husholdningsinntekt i fjor. Det er omtrent en dobling fra 2015. IllustrasjonsfotoGorm Kallestad / NTB scanpix

Flere minoritetsbarn går i barnehage

76 prosent av alle minoritetsspråklige barn mellom 1 og 5 år gikk i barnehage i fjor. Det er en økning på 2 prosentpoeng fra 2015. Sjekk din kommune her.

Til sammenlikning gikk 91 prosent av alle barn mellom 1 og 5 år i Norge i barnehage i fjor. Det er en økning på 1 prosentpoeng fra 2015.

Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage falt med 1 prosentpoeng fra 2014 til 2015, men nå har andelen økt, viser foreløpige Kostratall fra Statistisk Sentralbyrå.