Etterlengtet rådgiver på plass

LØRENSKOG: - Hvorfor har du ikke kommet før, spør en elev Toril Storholt. Mandag hadde hun sin første arbeidsdag som minoritetsrådgiver ved Lørenskog videregående skole.

En guttegjeng nyter sola i storefri. Toril Storholt går bort og presenterer seg. Hun er den nye minoritetsrådgiveren.

Skolen har 840 elever. 20 prosent er flerkulturelle med bakgrunn fra 60 ulike nasjoner.

Storholt skal hindre at elever med minoritetsbakgrunn slutter på videregående skole og forebygge tvangsekteskap.

Velkomsten fra guttegjengen er det ingenting å si på.

- Dette er kjempebra. Vi trenger deg. Hvorfor har du ikke kommet før, spør Bilar Munir (17).

Renas Havar (17), Hung Minh (21) og Abdulraham Walid Abdolla (17) nikker og er enige.

Guttegjengen med bakgrunn fra Irak, Pakistan, Libanon og Vietnam sier de har bruk for minoritetsrådgiveren.

Hung Minh vil gjerne snakke om hva han skal gjøre etter videregående.

- Det er ikke like lett for oss med innvandrerbakgrunn å søke jobber. Vi trenger noen som kjenner systemet og kan gi oss gode råd.

Alle guttene vet om noen som har sluttet på skolen.

- Ikke alle klarer å henge med i alle fag. Når man sliter, er det lett å kjede seg eller gi opp. Det er fint å ha noen som kan hjelpe oss med å stå på videre, sier Abdulraham.

Én av 30

Toril Storholt er én av 30 minoritetsrådgivere som 2. juni hadde sin første arbeidsdag ved én av 30 videregående skoler i åtte fylker. Dette er skoler der mer enn 20 prosent eller flere enn 100 elever har ikke-vestlig bakgrunn. Minoritetsrådgiverne er ansatt i et treårig prosjekt i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Forskere og fagfolk fra Norge, England, Sverige og Danmark har kurset rådgiverne i menneskerettighetene, utdanningssystemet, tvangsekteskap og offentlig forvaltning.

Storholt er sosialantropolog og har de siste 12 årene jobbet ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Som minoritetsrådgiver skal hun supplere skolens rådgivningstjeneste og følge opp enkeltelever, danne elev- og foreldrenettverk med tanke på å forebygge tvangsekteskap, heve kompetansen om tvangsekteskap i skolen og sørge for et tettere samarbeid mellom skolen og instanser som barnevern og politi.

- Hvordan skal du få til alt dette?

- En god start er å møte elevene og foreldrene og høre på hva de har å fortelle. Så finner vi veien videre derfra.

Håper flere fullfører

Rektor Atle Solberg Berland håper minoritetsrådgiveren vil virke positivt inn på dem som har planer om å slutte eller ikke består i alle fag.

I fjor sluttet 49 elever ved Lørenskog videregående skole. De fleste bytter skole. Ti av elevene som sluttet, hadde minoritetsbakgrunn. Tre av dem igjen kuttet helt ut videre skolegang.

- Det er viktig å fullføre skolen. Det øker kunnskapsnivået og gjør elevene bedre rustet til å si nei til tvangsekteskap, mener Berland.

Skjoldvor Fjeldvær, leder av Forebyggingsenheten i IMDi, sier rådgiverne skal være til stede for elever som ønsker rådgivning, eller er i en situasjon der de trenger hjelp.

- Hjelpen kan dreie seg om alt fra utfordringer i skolehverdagen til problemer med for eksempel ekstrem kontroll eller fare for tvangsekteskap.

Rådgivningstjenesten er ett av 40 tiltak i regjeringens fireårige handlingsplan mot tvangsekteskap, som ble lagt fram høsten 2007.