Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mottok tirsdag rapporten og anbefalingene fra ekspertgruppa om barn i fattige familier.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mottok tirsdag rapporten og anbefalingene fra ekspertgruppa om barn i fattige familier.

Foto: Terje Lien

Barneministeren: – Få argumenter mot å doble barnetrygden

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier det få argumenter mot å doble barnetrygden til over 31.000 kroner i året, slik et ekspertutvalg foreslår.

Toppe vil ikke si sikkert at dette løftet vil komme, men mener det er få argumenter mot å doble barnetrygden, melder TV 2.

– Det er få eller ingen argumenter mot dette. Men, det er jo en prioritering av penger vi må gjøre på statsbudsjettet, sier hun.

Tirsdag la et ekspertutvalg fram et forslag der de foreslår å doble barnetrygden til over 31.000 kroner per år. Hensikten er å redusere fattigdom blant barnefamilier i Norge.

Økonomiprofessor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger ledet utvalget. Hun sier at ved å skattlegge barnetrygden, vil løftet koste 2,4 milliarder kroner over statsbudsjettet. Det vil halvere andelen som lever i fattigdom, ifølge henne.

Skattleggingen vil innebære at de 30 prosent rikeste av dem som mottar trygden, får mindre utbytte av ytelsen, mens de fattigste vil oppleve et betydelig løft.

Før det tas en endelig beslutning, blir forslaget sendt ut på høring.

(©NTB)