Barnehageansatte oppgir at de er fornøyd med jobben de gjør, men mange ønsker mer kompetanse innen oppfølging av barn med særlige behov. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Barnehageansatte sier de trenger mer kompetanse innen spesialpedagogikk

Barnehageansatte sier de trenger mer kompetanse på oppfølging av barn med særlige behov, ifølge en ny OECD-undersøkelse.

En av fire svarer at de trenger mer kunnskap om barn med rett til spesialpedagogisk hjelp, viser undersøkelsen fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

– Alle barn skal få den hjelpen de trenger. Kompetanseheving vil derfor være en viktig satsing når vi snart legger fram en ny stortingsmelding om tidlig innsats i barnehage, skole og SFO, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Norge er blant landene der en høy andel av de ansatte i barnehagene har deltatt i etter- og videreutdanning.

– Det er veldig bra at så mange ansatte i barnehagene får faglig påfyll. Samtidig er det en viktig tilbakemelding at mer enn en av fire ansatte mener de trenger mer kompetanse om spesialpedagogikk.

De aller fleste ansatte, 97 prosent av dem, sier de er fornøyd med jobben sin. Brorparten svarer også at de blir satt pris på blant barn og foreldre.

Det er første gang OECD har gjennomført en internasjonal undersøkelse blant barnehageansatte.

(©NTB)