Illustrasjonsfoto: Colourbox.comColourbox.com

25.000 barn går i barnehager uten godkjenning

En ny kartlegging viser store variasjoner i oppfølgingen av inneklimaet i norske barnehager. Fire av ti barnehager har ikke hatt tilsyn de siste tre årene.

Det viser en fersk rapport fra Helsedirektoratet.

Kartleggingen som ble gjennomført høsten 2015 omfattet alle private og offentlige barnehager og ga innblikk i forholdene ved 89 prosent av landets barnehager. 333 kommuner deltok i kartleggingen.

10 prosent av barnehagene, med omtrent 25.000 barn, mangler godkjenning. Inneklima er oppgitt som hovedårsaken til dette.

– Behov for bedre tilsyn

– Kartleggingen viser at kommunene kan være mer på hogget og ha et mye mer offensivt fokus på barnehagene, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet. Linhave mener det er et klart behov for å styrke kommunenes tilsyn med barnehagene.

Dårlig inneklima kan både forverre og utløse allergi og astma. Eiere og ledere ved barnehagene er derfor pålagt et ansvar for at det fysiske miljøet til enhver tid er av en slik kvalitet at det fremmer helse, trivsel og læring.

Bekymret

Rapporten viser også at nesten halvparten av barnehagene mangler en vedlikeholdsplan som skal sikre varig god kvalitet ved barnehagen

– Vi vet ikke om funnene betyr at barn oppholder seg i helseskadelige omgivelser, men vi er bekymret for at dette ikke i større grad blir tatt på alvor. Mangel på oppfølging kan bety at det tar lang tid før man avdekker feil og mangler som kan gi helseplager, sier Linhave.

Det er også påvist feil og mangler ved flere enn halvparten av barnehagene. Tre av ti barnehager har ikke rettet eller utbedret disse manglene, ifølge rapporten.

(©NTB)