Forskere: Menn i barnehage gir flinkere skolebarn

Oppvekst. Barn i barnehager med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen, viser en ny forskningsstudie.
– En forklaring på funnene våre kan være at mannlige ansatte samhandler med barna på en annen måte enn kvinnelige ansatte, sier SSB-forsker Nina Drange. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det eneste vi finner som har utslag for hvordan det går med barna senere, er andelen menn, sier Nina Drange til  Stavanger Aftenblad.

Forskerne Nina Drange og Marte Rønning i Statistisk sentralbyrå (SSB) har undersøkt hvordan ulike faktorer i barnehagen påvirker barna de tre første årene på skolen. Forskerne finner «ikke dekning for at personalets utdanning, erfaring, stabilitet eller andelen med innvandrerbakgrunn blant de ansatte påvirker barnas kognitive utvikling».

– En forklaring på funnene våre kan være at mannlige ansatte samhandler med barna på en annen måte enn kvinnelige ansatte. En annen forklaring kan være at mannlige ansatte velger seg til barnehager som er mer egnet til å fremme barns utvikling på måter vi ikke klarer å måle, sier Drange på  SSBs nettsider

Funnene overrasker styrer Kirsti R. Gundersen i Gauselbakken barnehage i Stavanger.

– Det nytter ikke bare å sette inn en ekstra mann på en avdeling og dermed tro at kvaliteten går opp. Det er opplagt at utdanning og et stabilt personale spiller en stor rolle. Om ikke det slår ut på regnetester i når barna er 6–9 år, så betyr det i alle fall mye for hvordan barna har det, sier Gundersen til Aftenbladet. 

På landsbasis er ni prosent av de ansatte i barnehager menn. Undersøkelsen omfatter 2161 barn som gikk i barnehage i Oslo i 2005 til 2007.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.