Prosjektleder Anne-Lise Ringerike i Hobøl kommune vet ennå ikke om brukerne har fått mer, mindre eller andre tjenester som følge av forsøket med statlig finansierte omsorgstjenester. Før nyttår må de ha revurdert alle vedtak i tråd med statlige kriterier. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Mener forsøk gjør dem bedre rustet

Bedre kartlegging av brukernes behov, mer orden i datasystemene og penger til kvalitetsutvikling. Kommunene som deltar i forsøk med statlig finansierte omsorgstjenester tror det gjør dem bedre rustet for framtiden. Om brukerne merker noen forskjell, er foreløpig usikkert.

Forsøk med statlig finansierte omsorgstjenester

Treårig forsøk igangsatt 1. mai 2016 

Målet er å se om statlige kriterier og statlig finansiering gir mer likeverdige tjenester på tvers av kommunegrenser og en riktigere behovsdekning

Forsøket var planlagt for 20 kommuner, men bare seks ble med

Fire kommuner prøver ut forsøkes hovedmodell (A): Hobøl, Lillesand, Os i Hordaland og Stjørdal 

Disse skal tildele tjenester etter statlige kriterier. Hver tjeneste utløser en bestemt sum fra staten.

To kommuner prøver modell B: Selbu og Spydeberg

Disse tildeler tjenester som før, men disse finansieres med øremerkete midler 

Alle forsøkskommunene trekkes i rammetilskuddet med en sum som tilsvarer deres omsorgsutgifter i 2015. Dette gis i stedet som statlige midler med et påslag på 4 prosent.

Kommunene kan ikke redusere sine omsorgsutgifter i forsøksperioden.

– Vi er midt i innspurten med å revurdere vedtak og skal rapportere til Helsedirektoratet innen 30. januar. Først da kan vi se om brukerne får andre tjenester enn før. Men det er ingen grunn til å tro at brukerne har mistet tjenester. Vi vet at vi har fått flere brukere med vedtak, sier prosjektleder Anne-Lise Ringerike i Hobøl til Kommunal Rapport.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.