Sa opp etter å ha levert et merforbruk på 42 millioner

Økonomi. Driftsresultatet for Ullensaker kommune viser et merforbruk i helse og sosiale tjenester på 42 millioner kroner. Kommunaldirektør Mette Gro Iversen valgte å si opp.
Mette Gro Iversen sa opp stillingen kommunaldirektør for helse og sosiale tjenester i Ullensaker før fjorårets minusregnskap ble lagt fram. Foto: Ullensaker kommune.

– Mette Gro har selv valgt å si opp sin stilling som følge av kommunens økonomiske situasjon. Dette valget har jeg stor respekt for. Etter mange år innenfor helsesektoren har Mette Gro opparbeidet seg en betydelig kompetanse, sier rådmann Rune Hallingstad i Ullensaker til Kommunal Rapport.

Denne uka avla rådmannen i Ullensaker årsregnskapet for 2018, og kommunen har et samlet merforbruk på 9,75 millioner kroner, noe som utgjør 0,2 prosent av de samlede driftsinntektene på 2,5 milliarder kroner. I regnskapet for sektoren helse og sosiale tjenester så det imidlertid langt mørkere ut. Her er merforbruket på totalt 42 millioner kroner. I forkant av framleggelsen av regnskapet valgte kommunaldirektør for helse og sosiale tjenester, Mette Gro Iversen, å fratre sin stilling. Partene har blitt enige om at den tidligere kommunaldirektøren skal opprettholde en 20 prosent stilling som rådgiver for kommunen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.