- Å snu kommunen er som å snu en tanker i Tromsøsundet

Økonomi. Utgiftene i Tromsø må ned, erkjenner administrasjonssjef Britt Elin Steinveg som nå er klar med det som antakelig er Kommune-Norges første 2019-budsjett.
Britt Elin Steinveg, administrasjonssjef i Tromsø. Foto: Marius Fiskum, Tromsø kommune

Steinveg la i dag, fredag, fram forslaget til budsjett for 2019 og økonomiplan ut 2022 for Tromsø. Kommunen er antakelig den som først presenterer et konkret budsjettforslag for politikerne.

Det har vært stor politisk strid om kommuneøkonomien i Tromsø de siste årene, både før og etter siste kommunevalg. I Kommunebarometeret som Kommunal Rapport setter sammen hvert år, ligger Tromsø i bunnsjiktet innen økonomidelen og utmerker seg negativt målt mot andre storkommuner. Det henger blant annet sammen med at driftsmarginen er ganske lav, til tross for at Kommune-Norge har hatt meget gode økonomiske resultater de tre siste årene. Tromsø har riktignok bedre driftsresultater enn tidligere, men resultatene blekner målt mot landet for øvrig.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!