Tall fra omsorgssektoren er forsinket, melder SSB. Foto: Frank May / NTB scanpix

Viktige KOSTRA-tall forsinket

Når KOSTRA-tallene kommer den 15. mars, mangler tall for tjenesteproduksjon og brukere i omsorgstjenestene. Endrede ansvarsforhold har ført til forsinkelsen.

Forsinkelsen kan føre til at kommunene ikke har omsorgstallene til å sammenligne seg med andre når de, for eksempel, skal skrive årsmeldingen sin. Men KS-direktør Helge Eide tror ikke det spiller noen vesentlig rolle for enkeltkommuner.

– 15. mars er vel dato for såkalte foreløpige tall. Endelig KOSTRA-rapportering er 15 juni. Kommunene har jo uansett tall for egen virksomhet tilgjengelig, så merverdien for dem og for KS er mulighetene til å analysere data på tvers av kommunene, sier han.

For Kommunal Rapports kommunebarometer vil dette medføre mangelfullt tallmateriale i første utgave.

- Men barometeret blir publisert uansett den 28. mars, opplyser Kommunebarometerets redaktør Ole Petter Pedersen.

 SSB melder at fra og med 2018-årgangen blir tall for tjenesteproduksjon og brukere innen omsorgstjenestene rapportert til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Helsedirektoratet eier og administrerer KPR. SSB har ikke mottatt data fra KPR i tide for tilrettelegging og frigivning ved KOSTRA-publiseringen 15. mars. SSB vil produsere og publisere 2018-tall for omsorgstjenestene så fort disse er tilgjengelige for statistikkproduksjon.

 Tall og indikatorer for omsorgstjenesten i kommunene som ikke inkluderer tall fra KPR vil kunne publiseres som tidligere. Tall og indikatorer for «sosialsektoren» er ikke berørt.