Medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp), mener det går utover troverdigheten når regjeringen nå vil fjerne regionsentertilskuddet. – Flere kommuner kan vise til vellykket sammenslåing, sier han.

Medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp), mener det går utover troverdigheten når regjeringen nå vil fjerne regionsentertilskuddet. – Flere kommuner kan vise til vellykket sammenslåing, sier han. 

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ut mot fjerning av tilskudd: – En del av regnestykket til kommunene

Stortingspolitiker Per-Willy Amundsen (Frp) mener regjeringens forslag om å fjerne regionsentertilskuddet i inntektssystemet setter sammenslåingskommuner i en uheldig situasjon.

– Kommunene skal ha forutsigbarhet. Å fjerne regionsentertilskuddet skaper ikke forutsigbarhet, sier medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp).

Regionsentertilskuddet ble etablert i forbindelse med kommunereformen og innført i 2017. Det årlige tilskuddet gis til kommuner som etter sammenslåing, får om lag 9.000 innbyggere.