Kommunestyrene får for dårlig informasjon om gjeldsutviklingen i egne kommuner, mener riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Riksrevisjonen

Riksrevisoren bekymret for gjelda

Gjeldsbyrden i Kommune-Norge blir stadig større. Bekymringsfullt, mener Riksrevisjonen. Lokalpolitikerne får for dårlig informasjon om hvor stor gjeldsbelastningen er, ifølge ny rapport.

De siste ti årene har gjeldsnivået i kommunene økt fra 60 til 76 prosent av inntektene. Det viser Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning som tirsdag ble overlevert Stortinget.
Variasjoner

Det er store variasjoner mellom kommuner i gjeldsnivå og evne til å kunne betjene gjelden. Men hver sjette kommune vil få problemer dersom inntektene går ned eller rentene opp, noe som gir grunn til bekymring, mener riksrevisor Per-Kristian Foss.