Reklame fra JCDecaux på Nationaltheatret stasjon. Foto: Vegard Venli
Reklame fra JCDecaux på Nationaltheatret stasjon. Foto: Vegard Venli
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Reklameselskap forvalter millioner - kommunen finner ikke anbudspapirene

Et privat selskap håndterer millionbeløp gjennom et samarbeid med Oslo kommune som stammer fra en 14 år gammel avtale. Les også: Kontrollutvalget undersøker reklamesalg

«Vi må bare beklage at vi ikke har noen dokumentasjon fra en eventuell anbudskonkurranse i 1998. Det er spredt for alle vinder»

I forrige uke skrev vi at Oslo kommune gjennom selskapet Sporveis-Annonsene AS har overlatt reklamesalg i kollektivtrafikken til to private selskaper.

Sladdede utgaver av avtalene som Kommunal Rapport har fått tilgang på, gir ny informasjon om betingelsene.

Finner ikke anbudspapirene

JCDecaux tilegnet seg avtalen med Sporveis-Annonsene ved å kjøpe opp Mediamax, som igjen skal ha fått avtalen etter en internasjonal anbudskonkurranse i 1998.

Kommunal Rapport har spurt om å få se dokumentasjon på anskaffelsen, men dette kan det kommunale selskapet ikke fremlegge.

– Vi må bare beklage at vi ikke har noen dokumentasjon fra en eventuell anbudskonkurranse i 1998. Det er spredt for alle vinder, sier konserndirektør for kommunikasjon Merete Agerbak-Jensen i morselskapet Kollektivtransportproduksjon AS.

Innkjøp og vedlikehold av reklameholdere omtales i en avtale med JCDecaux fra 2004, men hvorvidt dette utgjorde en del av konkurransegrunnlaget i 1998, kan dermed ikke det kommunale selskapet dokumentere.

Gjør millioninnkjøp

Reklamesalg genererte samlet sett inntekter til kollektivtrafikken på 41,6 millioner kroner i 2010, ifølge en redegjørelse som Sporveis-Annonsene sendte til partiet Rødt i forrige uke. De sladdede avtalene som Kommunal Rapport har fått tilgang til, viser at det kommunale selskapet kun har krav på nettoinntekter fra reklamesalget.

Avtalen med Clear Channel og JCDecaux slår begge fast at rabatter til annonsører og kostnader til produksjon av annonser kan trekkes fra summen som fordeles mellom kommunen og selskapene. Avtalene åpner også for at tjenester fra underbyråer kan trekkes fra.

Mens Clear Channel Norway AS ifølge avtalen selv dekker alle utgifter til montering og vedlikehold av reklameholdere, er dette tjenester som JCDecaux Norge AS utfører på vegne av Sporveis-Annonsene.

Det kommunale selskapet har i årsregnskapet for 2010 oppført 32,4 millioner kroner  i utgifter som knytter seg til innkjøp som JCDecaux har gjort.

Utregningene som slår fast hvor mange penger kommunen har krav på, er det de private selskapene selv som står for. Sporveis-Annonsene har ingen rutinemessig kontroll med at utregningene er korrekte, men hevder likevel at selskapenes utgifter kontrolleres.

– Jeg vil ikke gå inn på detaljer om hvordan dette skjer. Men det jeg kan si, er at Sporveis-Annonsene er underlagt akkurat den samme revisjonen som alle våre andre datterselskaper, sier konserndirektør Merete Agerbak-Jensen.

Bruker underleverandører

Administrerende direktør Øyvind Markussen i JCDecaux forteller at han jevnlig innkalles til styremøtene i Sporveis-Annonsene, og at man i disse møtene diskuterer drift og økonomi.

Markussen bekrefter at JCDecaux jevnlig gjør innkjøp av utstyr og installasjoner som er nødvendig for å montere reklamen på vegne av det kommunale selskapet. Utstyret som kommunen betaler for, stammer igjen fra underleverandører som JCDecaux leier inn.

JCDecaux understreker at alle investeringer blir godkjent av styret i Sporveis-Annonsene, før innkjøpene blir gjort. Markussen mener at det kommunale selskapet har gode muligheter til å gjennomføre kontroller av både inntekter og utgifter.

– Sporveis-Annonsene har fullt innsyn i alle økonomiske transaksjoner som JCDecaux gjennomfører i forbindelse med avtalen, og kan kreve ekstern revisjon. Sporveis-Annonsene krever også årlig revisorgodkjent avregning av konsesjonsavgiften.

Sporveis-Annonsene AS

  • Eies 100 % av Oslo kommune
  • Omsatte for 386 millioner i perioden 1998–2010.
  • Selskapet får sine inntekter fra avtaler med to private selskaper:
     

JCDecaux NorgeAS: Har rettighetene til reklamesalg i Oslo
Clear Channel Norway AS: Har rettighetene til reklamesalg i Akershus