Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i Østre Toten synes andre kommuner skal merke seg at det er mulig å få erstatning for utgifter etter datakriminalitet igjen på forsikringen, dersom ansvarsforsikringen inneholder et punkt om datakriminalitet.

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i Østre Toten synes andre kommuner skal merke seg at det er mulig å få erstatning for utgifter etter datakriminalitet igjen på forsikringen, dersom ansvarsforsikringen inneholder et punkt om datakriminalitet.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Østre Toten får erstatning etter datainnbrudd

Først sa forsikringsselskapet blankt nei. Nå har Protector Forsikring ASA snudd. 

Kuvendingen kom etter at Østre Toten klaget selskapets avslag på forsikringspenger inn til Finansklagenemnda. I slutten av juni konkluderte sekretariatet med at Østre Toten har rett til utbetaling etter datainnbruddet i januar i fjor.

Nå har forsikringsselskapets advokat bedt Østre Toten sende over flere dokumenter, slik at selskapet kan realitetsbehandle kommunens krav om erstatning. Det største beløpet Østre Toten kan få, er 3 millioner kroner – minus egenandel på 100.000.