Finansbyråd Robert Steen (Ap) i Oslo mener Høyesteretts beslutning legger store begrensninger for kommunepolitikere. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Oslo vant og tapte om eiendomsskatt

Høyesterett ga Oslo kommune medhold i bunnfradraget i eiendomsskatten, men mener at kommunen skrev ut skatten for sent i 2016.

3.400 privatpersoner har saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatten for skatteåret 2016. Tirsdag falt dommen i Høyesterett som kan få konsekvenser for resten av landet.

– For oss har det vært viktig å kunne skjerme mindre verdifulle eiendommer fra eiendomsskatt. Jeg er glad for at et enstemmig Høyesterett mener det rødgrønne byrådet var i sin fulle rett ved innføringen av en moderat eiendomsskatt for å finansiere nødvendige velferdsløft i Oslo, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Han mener Høyesterett har bekreftet at norske kommuner har stor skjønnsfrihet i utformingen av eiendomsskatt og frihet til å utforme sin politikk. 

Saksøkerne mente at selve skattemodellen var ulovlig, fordi bunnfradraget på fire millioner kroner er satt så høyt at 80 prosent av boenhetene i Oslo ikke må betale eiendomsskatt. På dette punktet har kommunen vunnet fram i alle de tre rettsinstansene.

Ble skrevet ut for sent

Et flertall på tre av fem dommere i Høyesterett slår derimot fast at eiendomsskatten i hovedstaden i 2016 ble skrevet ut for sent og derfor er ugyldig.

Dette er en avgjørelse som kan få konsekvenser for hele Kommune-Norge.

Med stor sannsynlighet vil ingen kommuner som ønsker å gjeninnføre eiendomsskatt rekke å skrive ut skatten med virkning fra det første året i en valgperiode, mener Oslo kommune.

– Denne beslutningen legger en betydelig begrensning på et nytt kommunestyres mulighet til raskt å realisere politikken man går til valg på, sier Steen.

Får tilbakebetalt

Kommunen er forpliktet til å betale tilbake eiendomsskatt til de som deltok i gruppesøksmålet, og som også påklaget utskrivningsvedtaket for sin eiendom innen klagefristen. Høyre har tidligere krevd at alle må få tilbakebetalt eiendomsskatt for 2016. Det vil koste rundt 250 millioner kroner.

Byrådet vil gå grundig gjennom dommen før de tar stilling til om andre boligeiere også vil få tilbakebetalkt skatt, sier byrådssekretær Åsmund Strand Johansen til Aftenposten.

Striden om eiendomsskatten i Oslo kommune har nå gått gjennom hele rettssystemet. I tingretten fikk Oslo kommune fullt medhold, mens Borgarting lagmannsrett kom til samme konklusjon som Høyesterett  i oktober i fjor. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.