På ti år har innslagspunktet for ressurskrevende tjenester økt med 56 prosent, mens lønns- og prisveksten har økt med 35,3 prosent.

På ti år har innslagspunktet for ressurskrevende tjenester økt med 56 prosent, mens lønns- og prisveksten har økt med 35,3 prosent.

Foto: Colourbox

Ordfører om regninga for ressurskrevende tjenester: – Hvor skal vi ta pengene fra?

I løpet av de siste ti årene har innslagspunktet for ressurskrevende tjenester økt mer enn lønns- og prisvekst. Nesna-ordfører Hanne Davidsen (Ap) ber Stortinget om hjelp.

Fra 2013 til 2023 har innslagspunktet for ressurskrevende tjenester økt med 551.000 kroner. Det er 206.344 kroner mer enn hva konsumprisindeksen skulle tilsi.

Nå foreslår regjeringen å øke innslagspunktet ytterligere neste år, med 82.000 kroner. Det tilsvarer forventet lønns- og prisvekst. Det nye innslagspunktet vil da være 1.608.000 kroner.