Netto driftsresultat forblir dårlig i Alta i årene som kommer, og langt under det anbefalte nivået fra staten og KS. Blå søyler viser faktisk regnskap 2011-14, de andre søylene er de siste årenes forslag fra rådmannen. Den lyseblå linja er anbefalt nivå.

Gjelda skal opp 40 prosent - resultatet ned mot null

Svake marginer og høyere gjeld er de økonomiske realitetene i rådmannens budsjettforslag i Alta. Han kutter store deler av investeringene.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen i Alta la denne uka fram forslaget til budsjett og økonomiplan. Her legger rådmannen opp til flere kutt – og ikke minst foreslår han å skyve på investeringer på over 300 millioner kroner som allerede er vedtatt. Bakgrunnen er kommunens dårlige økonomi.

“Selv om rådmannen har redusert investeringsnivået og samtidig fjernet «rentebufferen», vil rente og avdragsbelastningen i økonomiplanperioden øke fra 84 mill i 2016 til 115 mill i 2019. Utgiftene til renter og avdrag vil øke mer enn forventet vekst i frie inntekter. Dette vil det bli ei utfordring å finne dekning for innenfor de årlige driftsbudsjettene. Fjerning av rentebufferen gjør oss i tillegg sårbare i forhold til framtidige renteøkninger”, skriver Hansen i saksframlegget.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.