STRAM ØKONOMI: - Vi blir nødt til å ta grep som reduserer utgiftene, sier rådmann Alice Reigstad i Aremark kommune.Foto: Magnus K. Bjørke

Fylkeskommunene med svakere resultat i fjor

Driftsresultatet i fylkeskommunene falt i 2017. Her kan du sjekke hvilke fylkeskommuner som fikk best og dårligst resultat.

Totalt sett fikk norske fylkeskommuner et netto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter på 4,3 prosent. Det er lavere enn i 2016.

Fylkeskommunene med best resultat som andel av brutto driftsinntekt er: Sogn og Fjordane, Hedmark og Vest-Agder. De med dårligst resultat er: Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Hordaland.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.