– Fordelen med å være en liten kommune er at man har nærhet og oversikt, sier tidligere statsråd og samfunnsøkonom Victor Norman (NHH). Her fra Lokalsamfunnskonferansen 2020.Foto: Maria Lekve

– Fordel å være liten kommune

Økonomiprofessor (NHH) og tidligere Høyre-politiker Victor Norman er positiv til kommunereformen, men ser også flere utfordringer.

– Mindre kommuner har bedre forutsetninger for å lage tilbud tilpasset den konteksten de er i, sa Victor Norman på Lokalsamfunnskonferansen 2020, på Gardermoen.

Fra 2020 er det 356 kommuner i Norge. Større og sterkere kommuner skal gi bedre velferdstjenester, en mer bærekraftig samfunnsutvikling og et sterkere lokalt selvstyre, skriver regjeringen.