Sannsynligvis har arbeidslivets seniorer aldri tidligere jobbet mer og lenger enn nå, slås det fast i rapporten som Nav publiserte tirsdag.
Sannsynligvis har arbeidslivets seniorer aldri tidligere jobbet mer og lenger enn nå, slås det fast i rapporten som Nav publiserte tirsdag.
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Flere eldre i jobb gir gevinst på 40 milliarder kroner i året

Arbeidstakere over 50 år jobber i snitt et helt årsverk mer enn i 2009. Gevinsten for samfunnet er 40 milliarder kroner. Hvert år.

Tallene som Nav legger fram tirsdag er musikk i øret for alle som er opptatt av velferdsstatens fremtidige bærekraft. For samtidig som det stadig blir flere eldre og de eldre lever lenger, så viser det seg at seniorene også står lenger i jobb.

Det gir en betydelig gevinst. Nav anslår at endringen tilsvarer en økt verdiskaping på i underkant av 40 milliarder kroner hvert år.

Levealder øker

Etter fylte 50 år jobbet folk i gjennomsnitt 11,9 årsverk i fjor. Det er ett helt årsverk mer enn i 2009 og 2,3 årsverk mer enn i 2001.

På samme tid har veksten i levealder økt med 2,9 år – noe som ifølge Nav innebærer at folk over 50 år har tatt ut det meste av forventet levealder i form av økt yrkesaktivitet.

Sannsynligvis har arbeidslivets seniorer aldri tidligere jobbet mer og lenger enn nå, slås det fast i rapporten som Nav publiserte tirsdag.

Nådd før tiden

Seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav slår fast at et av IA-avtalens tre delmål er nådd ett år før tiden.

– Økningen i yrkesaktiviteten etter 50 år skyldes både at flere jobber lenger enn før og at flere jobber fulltid eller med høyere stillingsandel enn tidligere, sier han.

I tillegg til at flere av oss opplever flere leveår med god helse, er pensjonsreformen fra 2011 en viktig årsak til at seniorene står lenger i yrkeslivet enn før. Pensjonsreformen gjorde det mer lønnsomt å fortsette i jobb etter 62 år og det ble lettere å kombinere arbeid og pensjon.

– Dette gir et betydelig bidrag til verdiskapingen. Og det blir lettere å finansiere velferdsordningene etter hvert som befolkningen eldes, sier Lien.

Vil jobbe lenger

Nav mener også å registrere mer positive holdninger til eldre i arbeidslivet. I tillegg skjer det noe med holdningene til den enkelte:

– En spørreundersøkelse viser at folk i gjennomsnitt ønsker å tre ut av arbeidslivet ved 66 år. Ønsket avgangsalder har økt med nesten tre år siden 2009, sier Lien.

Den faktiske gjennomsnittlige avgangsalderen i 2017 var 65,6 år. Det er en økning på 1,9 år fra 2001.

Samtidig viser tallene at flere kombinerer jobb med pensjon. Forventet pensjonsalder ved fylte 50 år var i 2017 62,8 år. Det er 0,9 år lavere enn i 2010. Langt flere arbeidet samtidig med at de tok ut pensjon i fjor enn før pensjonsreformen.

Kan få fortrinn

Seksjonssjef Lien mener utviklingen både gir utfordringer og muligheter for virksomhetene framover.

– Det er liten tvil om at stadig flere tar innover seg at vi må jobbe lenger enn før når levealderen øker, sier han, og legger til at utfordringen framover blir å sørge for at etterspørselen etter seniorenes arbeidskraft øker i samme tempo.

 

– Aldringen av befolkningen vil trolig øke mangelen på arbeidskraft. Virksomheter som er flinke til å beholde og rekruttere dyktige seniorer kan da få et konkurransefortrinn, understreker Lien.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.