Faksimile av nettsidene til JCDecaux og Kollektivtransportproduksjon AS. (Montasje)
Faksimile av nettsidene til JCDecaux og Kollektivtransportproduksjon AS. (Montasje)
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Fikk millionkontrakt uten konkurranse

JCDecaux Norge AS kan ha tjent over 100 millioner kroner på en kontrakt med det kommunale selskapet Sporveis-Annonsene AS i Oslo, som ikke har vært lyst ut på offentlig anbud.

«Under enhver omstendighet skulle det ha vært en åpen konkurranse om kontraktene»Robert Myhre, anbudsekspert

Kommunal Rapport skrev mandag at det kommunale selskapet Sporveis-Annonsene AS ikke finner anbudspapirene bak en millionavtale fra 1998, som i dag forvaltes av JCDecaux Norge AS. Avtalen ble videreført gjennom opsjon til 2012.

Rettighetene til reklamesalg i kollektivtrafikken har dermed ikke vært på anbud de siste 14 årene.

Sporveis-Annonsene AS har brutt loven om offentlige anskaffelser, mener anbudsekspert og advokat Robert Myhre.

- Det kan være en viss tvil om avtalen er en ordinær offentlig anskaffelse, eller en såkalt tjenestekonsesjonskontrakt. Under enhver omstendighet skulle det imidlertid ha vært en åpen konkurranse om kontraktene. Dette skulle senest skjedd i 2004, sier Myhre.

Han har bakgrunn som sekretariatsleder for Klagenemnden for offentlige anskaffelser (Kofa), og deltok i arbeidet med å utforme forskriften om offentlige anskffaleser.

Tjener flere mill. årlig

Kommunal Rapport har fått tilgang på avtalen mellom Sporveis-Annonsene og JCDecaux. Avsnittene der det fremgår hvordan inntektene fra reklamesalget fordeles er sladdet. Men, i en tilsvarende avtale med det private selskapet Clear Channel Norway AS, får det private selskapet 45 prosent, mens 55 prosent går til kollektivtrafikken.

JCDecaux Norge AS er en langt større leverandør. Hele 35,4 millioner kroner av Sporveis-Annonsenes totale omsetning på 41,6 milioner i fjor, er inntekter fra JCDecaux.

Gitt at selskapet opererer under samme betingelser som Clear Channel, utgjorde nettoinntektene på reklamesalg i fjor 64,3 millioner kroner.

I så tilfelle kan JCDecaux ha tjent 28,9 millioner kroner på samarbeidet med Sporveis-Annonsene, bare i fjor.

- Tjener ikke allmennhetens behov

I en epost til Kommunal Rapport opplyser Sporveis-Annonsene AS at loven om offentlige anskaffelser ikke gjelder for dem:

«Etter en helhetsvurdering der alle relevante momenter er tatt i betraktning er vi kommet til at SA ikke kan anses å tjene allmennhetens behov, men er av industriell eller forretningsmessig karakter. Dette fordi selskapet driver med reklamevirksomhet på kommersielle vilkår.

Reklamevirksomhet er heller ingen virksomhet som det er ansett som en samfunnsoppgave å utføre eller som det offentlige ønsker særlig kontroll med. Dette innebærer at SA ikke er forpliktet til å følge regelverket for offentlige anskaffelser», skriver selskapet.

Advokat Robert Myhre mener at Sporveis-Annonsene AS ikke kan påberope seg å være unntatt fra regelverket.

- Selskapet er ikke av forretningsmessig karakter slik de argumenterer med. Grunnen til det er at selskapet ikke konkurrerer om sine kontrakter med Oslo Sporveier, og dermed indirekte med kommunen, men har fått sin kontrakt gjennom direkte tildeling som egen regi for kommunen, sier Myhre.

- Burde vært lyst ut

Advokat Robert Myhre mener Sporveis-Annonsene brøt loven om offentlige anskaffelser da de i 2004 forlenget avtalen med JCDecaux til ytterligere fem år. En avtale kan i utgangspunktet ikke vare mer enn fire år, med mindre det foreligger særskilte grunner, påpeker Myhre.

- I dette tilfellet sto selskapet fritt med hensyn til om de ville utløse en opsjon i 2004, altså seks år etter den opprinnelige avtalen ble inngått. Det er også skjedd partsbytte i avtalene underveis, ved at et annet selskap har gått inn istedet for det selskapet man opprinnelig inngikk kontrakten med. Da må utløsingen av opsjonen i 2004 ses på som en ny anskaffelse, sier Myhre.

- I tilfeller der leverandøren må gjøre store investeringer som skal avskrives over tid, er det tillatt å inngå avtaler på over fire år. Men da er forutsetningen en løpende avtale. En opsjonsavtale blir noe helt annet, utdyper han.

Kommunal Rapport skrev i går at JCDecaux har gjort innkjøp på vegne av Sporveis-Annonsene, for minst 32,4 millioner kroner.

- Det er opp til det kommunale selskapet å bevise hvorvidt dette inngikk i anbudsgrunnlaget i 1998. Hvis de ikke kan dokumentere dette, er det naturlig å tro at tjenestene ikke inngikk som en del av anskaffelsen.

Fastholder sitt syn

Kommunal Rapport har fremlagt kritikken fra Robert Myhre for Sporveis-Annonsene AS. Konserndirektør for kommunikasjon Merete Agerbak-Jensen har følgende kommentar:

- Vi vil fastholde at Sporveis-Annonsene AS ikke er bundet av regelverket for offentlige anskaffelser, og har egne juridiske vurderinger som gjør oss trygge på at dette er tilfelle.

Sporveis-Annonsene AS:

  • Eies 100 % av Oslo kommune
  • Tjente 386 millioner i perioden 1998-2010.
  • Selskapet får sine inntekter fra avtaler med to private selskaper:
     

JCDecaux Norge AS: Har rettighetene til reklamesalg i Oslo
Clear Channel Norway AS: Har rettighetene til reklamesalg i Akershus