Ordfører Sture Pedersen får en forsikring fra partikamerater i Kommunaldepartementet om at tapet ikke skal bli for stort dersom skattestuntet feiler. Dette informerte han kommunestyret om i dag.

Ordfører Sture Pedersen får en forsikring fra partikamerater i Kommunaldepartementet om at tapet ikke skal bli for stort dersom skattestuntet feiler. Dette informerte han kommunestyret om i dag.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Departementet gir Bø kommune «underskuddsgaranti»

Hvis Bø kommune taper mer enn 5 millioner kroner på senket formuesskatt i 2021, lover Kommunaldepartementet å dekke det overskytende beløpet. Hva som skjer etter dette, vil de komme tilbake til.

Bø i Vesterålen senker altså formuesskatten fra 2021, og det har ført til at formuende mennesker har kjøpt hus i Bø og meldt flytting.

Målet er at de skal investere, skape nye arbeidsplasser og gi tilflytting. Det er altså den kommunale delen av formuesskatten som skal senkes, og dette har ingen kommune gjort tidligere. Derfor har det vært vanskelig å beregne.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.