Fra Austevoll kom kommunedirektør Hogne Haugsdal, Anja Heggholmen (Ap), ordfører Bente Taranger (H) og varaordfører Renate Møgster Klepsvik (Frp).

Fra Austevoll kom kommunedirektør Hogne Haugsdal, Anja Heggholmen (Ap), ordfører Bente Taranger (H) og varaordfører Renate Møgster Klepsvik (Frp).

Foto: Agnar Kaarbø

Ber om overgangsordning for endret inntektssystem

Austevoll møtte kvinnesterke opp til høring om inntektssystemet i Stortinget. Lurøy tok også turen for å protestere mot at skattekronene forsvinner fra øyriket.

– Endringene som er foreslått i inntektssystemet får dramatiske konsekvenser for noen få kystkommuner som driver med høy verdiskapning og har lokalt eierskap. Tradisjonelt er disse havbruk og fiskerikommuner med familiedrevne bedrifter, sier ordfører i Austevoll, Bente Taranger (H).

Hun har med seg både varaordfører fra Frp og opposisjonspolitiker fra Ap, pluss kommunedirektøren, til Oslo for å avlevere sine tre minutter til Stortingets kommunalkomités høring om inntektssystemet og kommuneproposisjonen for 2025.