Aps nye finanspolitiske talsperson Tuva Moflag sier at det ikke er aktuelt å gjøre endringer i formuesskatten som gjør at staten og kommunene taper inntekter.

Aps nye finanspolitiske talsperson Tuva Moflag sier at det ikke er aktuelt å gjøre endringer i formuesskatten som gjør at staten og kommunene taper inntekter. 

Foto: Javad Parsa / NTB

Aps ferske finanstopp freder hver krone fra formuesskatten

Aps nye finanspolitiske talsperson Tuva Moflag sier at det ikke er aktuelt å gjøre endringer i formuesskatten som gjør at staten og kommunene taper inntekter.

– Jeg har lært at det nå er ett ord som gjelder, og det er nei, sier hun til Aftenposten.

Moflag sier videre at Ap er fast bestemt på å beholde formuesskatten, og at selv om partiet kan gjør endringer i den, skal den også i årene som kommer være «minst like innbringende» og «minst like omfordelende».

Finansdepartementet anslår at staten og kommunene vil få 30,4 milliarder kroner i inntekter i 2023. Ap vil altså ikke gå med på endringer som gir mindre inntekter enn dagens innretning, ifølge Moflag.

– Vi vil beholde en formuesskatt som bidrar minst like mye til velferd og som er minst like omfordelende i dag, sier Moflag.

Rettesnoren for Ap er at vanlige lønnsmottakere skal komme bedre ut av det.

Moflag ble for to uker siden Aps nye finanspolitiske talsperson og leder av finanskomiteen på Stortinget. (©NTB)