Færre flyktninger, lokalt budsjettvedtak og endret finansiering av enslige mindreårige asylsøkere gjør at konstituert rådmann i Mandal Irene Lunde og resten av ledergruppa innfører ansettelsesstopp. Foto: Øyvind Adrian Skogmo, Lindesnes avis.

Ansettelsesstopp og nedbemanning etter én måned

Inntektssvikt gjør at konstituert rådmann i Mandal innfører ansettelsesstopp, drøyt fire uker ut i budsjettåret. Statsbudsjettet og flyktningmangel er hovedårsaken.

Kommunen er allerede i gang med å nedbemanne fordi finansieringen av enslige mindreårige asylsøkere er lagt om, skriver avisa Lindesnes. I tillegg vil kommunen få færre flyktninger bosatt enn antatt. Det er ikke den eneste årsaken til ansettelsesstoppen. Konstituert rådmann Irene Lunde forklarer til avisa at stoppen også henger sammen med det politiske flertallets budsjettvedtak.

– Beregningsmodellen for enslige mindreårige er ikke noe kommunen har bestemt. Vi må tilpasse oss etter det som kommer fra staten. Men budsjettet vårt er ikke så ekspansivt som vi hadde håpet på. Vi må også tilpasse oss det budsjettet som er vedtatt lokalt. Hadde mindretallets budsjettforslag blitt vedtatt, kan det være vi hadde hatt litt mer muskler, sier Lunde til avisa. 

«Rådmannens ledergruppe har bestemt å innføre ansettelsesstopp med umiddelbar virkning, som en konsekvens av det vedtatte budsjettet», heter det i pressemeldingen som er publisert på kommunens nettsider.

Ifølge Kommunal Rapports måling Kommunebarometeret, har Mandals økonomiske piler pekt oppover til og med 2015. Etter mange år med relativt svakt netto driftsresultat (korrigert for premieavvik på pensjon og avsetninger til bundne fond) var driftsmarginen meget god i 2015. Disposisjonsfondet har vokst jevnt, og netto rentebærende gjeld gikk betydelig ned fra 2012 til 2015, målt mot kommunens faktiske inntekter. Kommunen er i tillegg en av landets rimeligste hva gjelder skoledrift. Det hjelper altså ikke nå.

Sist Mandal hadde ansettelsesstopp var i 2014, ifølge pressemeldingen. Lunde sier til lokalavisa at kommunen må ta en timeout og sette ansettelsesprosesser på vent.

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.