Stiftelsen IMPIGRO vil starte skole i Slottsfjellskolen i Tønsberg for opp til 150 evnerike barn. Arkivfoto: Peter Fiskerstrand/ Wikimedia Commons

Vil starte eliteskole i Tønsberg

12 stiftelser ønsker å starte 12 nye privatskoler i tråd med den nye friskoleloven. Søknadene innebærer helt nye typer skoler i Norge. I Tønsberg er det strid om privatskole for evnerike.

FAKTA

En skole som blir godkjent etter friskoleloven er en skole som tilbyr grunnskole og/eller videregående opplæring på et særskilt grunnlag. Disse skolene har rett til statstilskudd.

 

De særskilte grunnlagene finner du i friskolelovens § 2-1:

 

Anerkjent pedagogisk retning (for eksempel montessori- eller steinerpedagogikk)

Internasjonalt (etter internasjonale læreplaner)

Særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett

 Norsk grunnskoleopplæring i utlandet (etter læreplan for Kunnskapsløftet)

Særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmete

 Videregående opplæring i små og verneverdige håndverksfag (etter læreplan for Kunnskapsløftet)

Videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram (etter læreplan for Kunnskapsløftet)

 Særskilt profil

Stikk i strid med anbefalingen fra rådmannen i Tønsberg vedtok bystyret med 20 mot 19 stemmer forrige uke å godkjenne en søknad fra IMPIGRO om å starte friskolen MentlQ-Olympus. Skolen vil henvende seg til evnerike elever fra 1. til 10. trinn, og kan bli den første i sitt slag i Norge.

Ny lov

Det er den nye friskoleloven som Stortinget vedtok i juni, som nå gir åpning for nye typer skoler i Norge. Etter at Stortinget vedtok friskoleloven, utvidet Utdanningsdirektoratet søknadsfristen for å søke om å få starte friskole fra høsten 2016. 

Før 1. april fikk direktoratet 42 søknader som i alle hovedsak var basert på kriteriene i den daværende privatskoleloven. Etter 1. august er det kommet inn totalt 12 søknader som er basert på den nye friskoleloven.

Spesielle fag

Den nye friskoleloven innebærer nye godkjenningsgrunnlag for privatskoler. Fram til nå må skolene vært basert på religion eller en anerkjent pedagogisk retning, i tillegg til videregående skoler med toppidrettstilbud for å få godkjenning.

Nå er det lov å starte privatskoler ikke bare basert på religion, men også på livssyn. Det er også mulig å få statsstøtte for å starte private profilskoler og private videregående skoler med yrkesfaglig opplæring. Profilskolene kan være spesialiserte innen for eksempel realfag, språk, kunst og kultur.

– Mange privatskoler

Det er Utdanningsdirektoratet som vurderer søknadene, men friskoleloven gir kommunene og fylkeskommunene en innsigelsesrett. Nå er kommuner og fylkeskommuner i ferd med å vurdere søknadene. I Tønsberg gikk rådmann Geir Viksand inn for at bystyret burde avslå søknaden om å starte en skole som skal være et trivselstilbud for inntil 150 evnerike barn.

– Noen av årsakene er at Tønsberg allerede har mange privatskoler på grunnskolenivå. 6 prosent av grunnskoleelevene i Tønsberg går på privatskole, mot 3 prosent på landsbasis, sier kommunaldirektør for oppvekst Pål Thalmann i Tønsberg kommune til Kommunal Rapports nettavis.

Administrasjonen mener også at en skole for evnerike vil redusere mangfoldet i den offentlige skolen og ramme økonomisk. Skolebudsjettet ble kuttet med 12 millioner kroner i forrige periode, og Tønsberg vil måtte stå for eventuelle støttetjenester som helsesøster og PP-tjeneste som elever på MentlQ-Olympus måtte trenge.

Høyre snudde

Tønsberg Høyre gikk først inn for å støtte rådmannens vurdering, men snudde like før avstemningen i bystyret. Årsaken var at de møtte noen av foreldrene og barna som ønsker et skoletilbud på MentlQ-Olympus.

– Vi mente først at vi ikke kunne la valgfrihet og ideologi gå foran den økonomiske usikkerheten etableringen vil medføre. Men så lærte vi å kjenne noen enkeltelever fra målgruppen til skolen.Vi har sett at MentlQ-Olympus ikke er en eliteskole. Til tross for høy intelligens, er målgruppen for denne skolen mer sårbare elever enn vi var klar over, sier gruppeleder Rune Sørdalen i Tønsberg Høyre.

 

Disse ti stiftelsene ønsker å starte profilskole:

Metis ungdomsskole Bergen AS og Metis ungdomsskole Rogaland AS ønsker starte to nye private ungdomsskoler med spesiell vekt på toppidrett, den ene i Sandnes og den andre i Bergen.

Toppidrett i Telemark UNG AS i Skien

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Kongsvinger AS i Kongsvinger

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Lillehammer AS i Lillehammer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole i Tromsø AS i Tromsø

Det Norske Musikkinstrumentakademiet i Sarpsborg

Norges Realfagsgymnas AS i Bærum

IMPIGRO i Tønsberg

Neverdal Enspire skole AS i Meløy

Dessuten ønsker to stiftelser å starte videregående skoler:

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen

NESO Byggfagskole AS i Vågan