Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland (Sp) synes at Distrikts-Norge bør tenke i andre baner enn kutt i formues- og eiendomsskatt for å tiltrekke seg nye innbyggere.

Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland (Sp) synes at Distrikts-Norge bør tenke i andre baner enn kutt i formues- og eiendomsskatt for å tiltrekke seg nye innbyggere.

Arkivfoto: Tone Holmquist

Vil lokke barnefamilier med gratis barnehage

Hjelmeland-politikerne ønsker seg flere barn til kommunen. Nå innstiller formannskapet på gratis barnehage for alle.

På fem år har antallet barn i alderen 0–6 år sunket fra 254 til 208 i Hjelmeland. Prognosene viser ytterligere nedgang. Nå vil politikerne ty til nye metoder for folketallsvekst. 

Under budsjettbehandlingen i formannskapet denne uka foreslo flertallskameratene Sp, MDG og SV å la barnehagen være gratis for alle.