Varsler ny opptrapping i lærerstreiken

Utdanningsforbundet tar ut drøyt 100 nye lærere i streik fra neste tirsdag. Sandefjord er nytt uttaksområde.

Dermed vil 8.650 av Utdanningsforbundets medlemmer være i streik.  Porsgrunn-ordfører Robin Kåss har tatt til orde for tvungen lønnsnemnd.

I en pressemelding advarer Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal regjeringen mot å gå til tvungen lønnsnemnd.

– Det er et læreropprør vi ser nå. En lønnsnemnd vil avslutte streiken, men ikke problemene i sektoren. Regjeringen vil da ha bidratt til at lærerne sannsynligvis forblir lønnstaper, lærermangelen vil øke og andelen «lærere» som underviser uten lærerutdanning øke, sier han.

Han frykter at en lønnsnemnd vil gi flere demotiverte lærere. – Det er det siste skolen og elevene trenger nå. Denne konflikten bør løses av partene, understreker Handal.

Utdanningsforbundets leder mener en nemnd på ingen måte er et bidrag til å bygge tillit i sektoren. Han kommer samtidig med et stikk til regjeringen.

– Hvis dette skal være eneste gangen vi hører fra regjeringen under konflikten så vil løftet i Hurdalsplattformen om å rekruttere, utdanne og beholde kvalifiserte lærere ha liten verdi. Man bygger ikke tillit med tvang.

Opptrappingen skjer etter at meklingen i den pågående lærerstreiken på ny brøt sammen i helgen.

Det er allerede varslet at 100 lærere i Stavanger-området tas ut fra mandag av. Med det nye uttaket fra tirsdag 4. oktober, vil drøyt 8650 av Utdanningsforbundets medlemmer være i streik.

Flesteparten av lærerne som tas ut fra tirsdag jobber ved Sandefjord videregående skole, men også lærere ved skoler i Vestland, Viken, Trøndelag og Nordland går ut i streik.

I tillegg til medlemmene i Utdanningsforbundet har også Skolenes landsforbund 107 medlemmer i streik, mens Norsk Lektorlag har 87 medlemmer i streik. Lektorlaget vurderer nye uttak fortløpende.

Lærerstreiken startet i juni og ble trappet opp ved skolestart i august. Den er allerede den lengste lærerstreiken vi har hatt i Norge.