Mudassar Kapur (H), lederen av Stortingets finanskomité, legger fram en flertallsinnstilling hvor det foreslås å øke den kommunale krisepakken med 750 millioner kroner.

Mudassar Kapur (H), lederen av Stortingets finanskomité, legger fram en flertallsinnstilling hvor det foreslås å øke den kommunale krisepakken med 750 millioner kroner.

Foto: Terje Bendiksby/NTB

Utvider krisepakken til kommunene med 750 millioner

Flertallet i Stortingets finanskomité foreslår å utvide hjelpepakken til kriserammede kommuner med 750 millioner til 1,75 milliarder kroner.

Den utvidede krisepakken retter seg først og fremst mot kommuner med en arbeidsledighet over landsgjennomsnittet og dem som er blitt ekstra hardt rammet av smitteverntiltak.

I tillegg skal den omfatte økonomisk utsatte virksomheter som ikke ellers mottar offentlig støtte gjennom den generelle kompensasjonsordningen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.