En ny kommunedirektør får dårlig økonomi og Robek-innmelding i fanget. Her er ordfører i Lødingen kommune, Hugo Jacobsen (Ap). Han bekrefter at samarbeidet med kommunedirektøren ikke fungerte helt som han hadde håpet.

En ny kommunedirektør får dårlig økonomi og Robek-innmelding i fanget. Her er ordfører i Lødingen kommune, Hugo Jacobsen (Ap). Han bekrefter at samarbeidet med kommunedirektøren ikke fungerte helt som han hadde håpet.

Foto: Lødingen kommune

Toppleder går av etter halvannet år

Kommunedirektøren i Lødingen kastes på dør tre uker etter at kommunen ble innmeldt i Robek. – Økonomi er en del av bildet, bekrefter ordfører Hugo Jacobsen (Ap).

Nylig ble det klart at Lødingens økonomi er så dårlig at kommunen må inn på den økonomiske svartelisten Robek.

23. september inngikk kommunestyret i Lødingen og Per Gunnar Johnsen sluttavtale. Johnsen fratrer stillingen som kommunedirektør med virkning fra 1. oktober.