eldreomsorg sykehjem sjukehjem sykehjemsplass institusjon pleie omsorg rullestol sykepleie sykepleier hjemmehjelp
eldreomsorg sykehjem sjukehjem sykehjemsplass institusjon pleie omsorg rullestol sykepleie sykepleier hjemmehjelpColourbox

To omsorgsselskap klager Norge inn for ulovlig statsstøtte

To kommersielle omsorgsselskap klager Norge inn for Esa. De mener Norge gir ulovlig statsstøtte til ideelle organisasjoner i helse- og omsorgssektoren.

Det er Stendi og Norlandia Care som mener Norge gjør noe ulovlig når de utestenger kommersielle aktører og bare lar ideelle organisasjoner gi anbud på visse helse- og omsorgstjenester, skriver Vårt Land.

Selskapene hevder Norge bryter reglene for statsstøtte – regler som er EØS-lover Norge har forpliktet seg til å følge og som er nedfelt i norske lover – og klager Norge inn for EFTA-domstolens overvåkingsorgan Esa.

De to kommersielle omsorgsselskapene mener ideelle organisasjoner konkurrerer med andre private selskaper om for eksempel kontrakter med det offentlige, samtidig som de også mottar statsstøtte gjennom en rekke forskjellige støttetiltak.

– Dette vrir konkurransen i markedet og er (…) i strid med statsstøttereglene, skriver advokat Aksel Joachim Hageler i en tekstmelding til Vårt Land.

Avisen har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en kommentar til søksmålet, men har ikke fått svar (©NTB)