To nordlandskommuner ut av Robek-lista

Kommunene Saltdal og Nesna i Nordland er strøket fra Robek-lista, melder Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kommuner i Robek er underlagt statlig kontroll av årsbudsjett, låneopptak og langsiktige avtaler.

Saltdal kommune ble meldt inn i listen i februar. Årsaken var svak økonomi som ga kommunen et merforbruk de siste årene. Nesna kommune havnet på listen i november i fjor, etter manglende levering av årsregnskap samt ubalanse i budsjett og økonomiplan. Nå er begge kommunene ute av listen.

Det er en svært positiv utvikling for Nordland, sier Tom Cato Karlsen, Statsforvalter i Nordland.

– Men, vi har fem Robek-kommuner igjen i Nordland, så vi har fortsatt en vei å gå, sier statsforvalteren.

Træna, Fauske, Lødingen, Moskenes og Hamarøy i Nordland er fortsatt oppført i Robek.

(©NTB)