I tre av fire tilsyn om spesialpedagogisk hjelp ble det avdekket at eleven ikke fikk den hjelpen han eller hun hadde rett på i henhold til vedtaket.

I tre av fire tilsyn om spesialpedagogisk hjelp ble det avdekket at eleven ikke fikk den hjelpen han eller hun hadde rett på i henhold til vedtaket.

Foto: Colourbox.com

Tilsyn avdekket omfattende lovbrudd

Statsforvalterne gjennomførte 193 tilsyn i skoler og barnehager i fjor. Kun 11 av dem var uten lovbrudd. 

– Jeg vil understreke at det er kommunenes og fylkeskommunenes ansvar å følge regelverket, sier Ronny Alver Gursli i tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet.

Statsforvalterne gjorde 193 tilsyn i skoler og barnehager i fjor. Kun 11 av de 193 tilsynene ble avsluttet uten at Statsforvalterne fant brudd på regelverket.